Wyniki konkursu SONATA BIS 13

W trzynastej edycji konkursu SONATA BIS na liście laureatów znalazło się 38 projektów, które zostały wyłonione przez zespoły ekspertów spośród 420 złożonych wniosków. Na ich realizację naukowcy pracujący w jednostkach na terenie całej Polski otrzymają ponad 105,2 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł 9,05%.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-02-23-wyniki-maestro15-sonata-bis13

W konkursie SONATA BIS Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację dwunastu projektów zgłoszonych przez badaczy z UW:
 • Uznawanie świętych w pełnym średniowieczu. Nowe spojrzenie na lokalną i papieską formalizację kultów, kierownik: Grzegorz Leszek Pac (Wydział Historii), przyznane finansowanie: 3 355 413 zł;
 • Prawo do integralności fizycznej i psychicznej w dobie biomedycyny i neurotechnologii – integracyjna analiza bioetyczna, kierownik: dr Joanna Karolina Różyńska (Wydział Filozofii), przyznane finansowanie: 1 405 928 zł;
 • Pracowite skowronki, leniwe sowy? Stereotypizacja osób o zróżnicowanych preferencjach dobowych i jej konsekwencje w kulturach mono- i polichronicznych, kierownik: prof. Maciej Stanisław Stolarski (Wydział Psychologii), przyznane finansowanie: 1 887 462 zł;
 • Prawo konkurencji w świetle konstytucyjnym. Uwzględnienie wartości społeczno-ekonomicznych i środowiskowych w czasach sprawiedliwej transformacji, kierownik: dr hab. Maciej Piotr Bernatt (Wydział Zarządzania), przyznane finansowanie: 1 884 386 zł;
 • Badania strukturalno-funkcjonalne białek mitochondrialnych z rodziny FASTK, kierownik: dr Katarzyna Justyna Bandyra (Wydział Chemii), przyznane finansowanie: 5 026 400 zł;
 • Pochodzenie i ewolucja endosymbiozy: poszukiwanie stadiów przejściowych wśród mikroorganizmów eukariotycznych (SYMBIOSTART), kierownik: prof. Anna Ewa Karnkowska (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 3 907 843 zł;
 • Matematyka gazu Bosego – dynamika, korelacje i fluktuacje, kierownik: dr hab. Marcin Marek Napiórkowski (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 595 760 zł;
 • Łączenie kropek: analiza centralności z perspektywy teorii gier i teorii wyboru społecznego, kierownik: dr Oskar Skibski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 1 509 000 zł;
 • Sensory kwantowe działające w skrajnych scenariuszach: nowatorskie zastosowania wnioskowania statystycznego, uczenia maszynowego i metod teorii sterowania, kierownik: dr Jan Kołodyński (Centrum Nowych Technologii UW), przyznane finansowanie: 3 020 110 zł;
 • Ultra-wysokoprzepustowe badania konsorcjów mikrobiologicznych za pomocą kodowania DNA oraz mikroprzepływów dwufazowych, kierownik: dr inż. Tomasz Stanisław Kamiński (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 3 572 700 zł;
 • Niskowymiarowe materiały do konwersji i waloryzacji paliw słonecznych (SOLAR2VAL), kierownik: dr hab. Silvio Osella (Centrum Nowym Technologii UW), przyznane finansowanie: 2 517 470 zł;
 • Struktury geometryczne tensorów, kierownik: dr hab. Joachim Jelisiejew (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 1 951 400 zł.
Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.