Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych od 2018

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku wprowadzono podział dwustopniowy na dziedziny i dyscypliny. Rozporządzanie weszło w życie 1 października 2018 roku[1]. Celem tej zmiany było zmniejszenie liczby dyscyplin naukowych. Określono dziedziny nauk i w każdej z nich dyscypliny nauki.

 • Dziedzina nauk humanistycznych
  • archeologia
  • filozofia
  • historia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • nauki o kulturze i religii
  • nauki o sztuce
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • architektura i urbanistyka
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria biomedyczna
  • inżynieria chemiczna
  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne
  • nauki medyczne
  • nauki o kulturze fizycznej
  • nauki o zdrowiu
 • Dziedzina nauk rolniczych
  • nauki leśne
  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo
 • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o bezpieczeństwie
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki prawne
  • nauki socjologiczne
  • pedagogika
  • prawo kanoniczne
  • psychologia
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia
  • informatyka
  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki o Ziemi i środowisku
 • Dziedzina nauk teologicznych
  • nauki teologiczne
 • Dziedzina sztuki
  • sztuki filmowe i teatralne
  • sztuki muzyczne
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w latach 2011–2018

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych[2] systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak wcześniej dwustopniowy) podział nauk, uwzględniając obszary wiedzy, dziedziny nauki, a w nich dyscypliny naukowe.

1. obszar nauk humanistycznych

2. obszar nauk społecznych

3. obszar nauk ścisłych

4. obszar nauk przyrodniczych

5. obszar nauk technicznych

6. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

7. obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

8. obszar sztuki


Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w latach 2005–2011

Zgodnie z uchwałami Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów[3][4] dziedzinami nauki i dziedzinami sztuki oraz wchodzącymi w ich skład dyscyplinami naukowymi i artystycznymi były:

1. Nauki biologiczne

2. Nauki chemiczne

3. Nauki ekonomiczne

4. Nauki farmaceutyczne

5. Nauki fizyczne

6. Nauki humanistyczne

7. Nauki leśne

8. Nauki matematyczne

9. Nauki medyczne

10. Nauki o kulturze fizycznej

11. Nauki o Ziemi

11a. Nauki o zdrowiu