Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VI konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Od 7 kwietnia do 9 czerwca br., do godz. 16:00, będziemy prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne.

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

  1. Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych
  2. Scenariusze selektywnej ochrony roślin
  3. Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich

 

  • Termin złożenia wniosków w NCBR – 9 czerwca 2023 r., godz. 16:00
  • Termin złożenia wniosków w BOB – 2 czerwca 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

  1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/pismo-prorektora-ds-badan-informujace-o-trybie-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr/
  2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
  3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne?

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.