Wnioski na BST, DSM, SPUB – termin składania wniosków w MNiSW upływa 15 września!

Uprzejmie przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (BST), na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM) (Dz.U. Z 2015 poz.1443), a także przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek Naukowych (SPUB) (Dz.U. Z 2015 poz.1462).

Formularz wniosku na 2017 rok należy wypełnić w systemie OSF i przesłać w wersji elektronicznej i papierowej podpisanej przez Dziekana/Dyrektora Jednostki bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Kopię wniosku – wraz z wersją roboczą – należy przekazać do Biura Obsługi Badań.

UWAGA: W punkcie „POTENCJAŁ BADAWCZY” – liczba osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby – podajemy stan na dzień składania wniosków! 

Archiwizacja informacji nastąpiła piątek 16 września, 2016 5:00am

Posted in Archiwum.