V edycja „Iuventus Plus” rozstrzygnięta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt.

W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców.

Laureaci z UW:

  1. Tomasz Kazimierczuk – Wydział Fizyki
  2. Marek Lewicki – Wydział Fizyki
  3. Piotr Piotrowski – Wydział Chemii
  4. Tomasz Jagielski – Wydział Biologii
  5. Karolina Safarzynska – Wydział Nauk Ekonomicznych
  6. Piotr Połczyński – Wydział Chemii
  7. Konrad Jankowski – Wydział Psychologii
  8. Piotr Maszczyk – Wydział Biologii

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/v-edycja-iuventus-plus-rozstrzygnieta.html

Posted in Archiwum.