FNP – instrukcja do umowy

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP.

  • FNP przesyła do stypendysty umowę

Stypendysta:

  • uzupełnia umowę
  • podpisuje wszystkie egzemplarze umowy
  • Przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
    dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych, upoważnienie ZPR-015-0-158/2016
  • daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)

Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora ds. naukowych

Biuro Obsługi Badań przekazuje umowę do FNP.

Posted in Wiadomości.