Prezentacje z warsztatów NCN dot. projektów badawczych – wnioski, umowy, wynagrodzenia, finanse, raporty itp.

Narodowe Centrum Nauki regularnie prowadzi szkolenia, których celem jest:

  • omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego;
  • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

  • PREZENTACJA 6 – ZMIANY W PROJEKTACH
    Jak dokonać zmiany np. jednostki realizującej projekt, składu osobowego, okresu realizacji projektu, kosztorysu, zmian o charakterze merytorycznym (opisy projektu, harmonogram / plan badań) itp.
  • PREZENTACJA 8 – RAPORTY KOŃCOWE
    Jak pozytywnie rozliczyć projekt, sprawozdanie merytoryczne, wykazy publikacji i spełnienie warunku dot. wydania publikacji w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym itp.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/warsztaty-ncn

Posted in Wiadomości.