PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna dla doktorantów UW

Na prośbę Wydziału Prawa i Administracji UW przekazujemy Państwu informację na temat rozpoczęcia naboru do drugiej tury rekrutacji do programu PROM – międzynarodowej wymiany stypendialnej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Rozpoczęliśmy drugą turę rekrutacji dla doktorantek i doktorantów UW, która potrwa do 31 stycznia 2020 r. W ramach programu 28 doktorantek lub doktorantów otrzyma finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej. Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Aplikacje należy składać elektronicznie na adres: prom@wpia.uw.edu.pl

Zapraszam do zapoznania się z załączoną broszurą. Informacje dotyczące programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Program jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich wszystkich jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy zobowiązani jeśli udostępnią Państwo informację o programie w Państwa mediach społecznościowych, na stronie internetowej Biura Obsługi Badań oraz poprzez dostępne kanały komunikacji z doktorantkami i doktorantami UW.

Osoba do kontaktu:

Olga Cabak

PROM
International scholarship exchange
of PhD candidates and academic staff
e-mail: prom@wpia.uw.edu.pl

Polish Research Centre
for Law and Economy of China
中国法律与经济波兰研究中心

Faculty of Law and Administration
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland

 

Posted in Wiadomości.