Spotkania informacyjne WIB – luty 2020 – Kraków, Warszawa, Łódź, Gliwice, Wrocław, Szczecin

W związku z zaawansowanym stanem prac związanych z uruchomieniem konkursu na zespoły badawcze w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB), którego podmiotem zarządzającym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, zapraszamy na spotkania informacyjne dot. zasad aplikowania o środki w programie WIB.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej na adres wib@port.org.pl.

Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniając formularz, mają Państwo także możliwość zgłoszenia się na indywidualne konsultacje,które są planowane w godz. 12:00-14:00. Czas trwania konsultacji dla jednej grupy/naukowca: maks. 15 min. W przypadku większej liczby zainteresowanych zostanie ustalony ich szczegółowy harmonogram.

Agendę spotkań informacyjnych znajdą Państwo TUTAJ.

Spotkania odbędą się w godzinach 10:00-12:00 w następujących lokalizacjach i terminach:

Termin spotkania Miejsce Forma rejestracji Zakończenie rejestracji
18.02.2020 Kraków
Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14, Life Science Park, budynek A Sala Ateńska (parter)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 12.02.2020
19.02.2020 Warszawa
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Aula im. Tadeusza Koszarowskiego, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne ,
ul. Roentgena 5 (wejście G)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 13.02.2020
20.02.2020 Łódź
Centrum Informacyjno – Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego,
ul. Muszyńskiego 2
sala Patio, I piętro
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 14.02.2020
24.02.2020 Gliwice
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice,
Aula im. J. Święckiego (I piętro)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 18.02.2020
25.02.2020 Wrocław 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk,
ul. Rudolfa Weigla 12, sala 138
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 19.02.2020
27.02.2020 Szczecin
Pomorski Uniwersytet Medyczny,

ul. Rybacka 1, 70-200 Szczecin, Sala Rad Wydziałów (s. 109)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 20.02.2020

 

Posted in Wiadomości.