Wyniki konkursów Opus 19, Preludium 19

W konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 złożono łącznie 4096 wniosków, z których 595 otrzymało dofinansowanie. 76 z nich dotyczy projektów, których realizacja odbędzie się z udziałem naukowców z UW (44 – OPUS; 32 – PRELUDIUM). Projekty zgłoszone w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne tutaj.

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Posted in Wiadomości.