Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN

W związku z uchyleniem podstawy prawnej do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237), a także mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, Narodowe Centrum Nauki opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wytyczne będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14 grudnia 2018 r.

Ponadto, w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN ustaliła, że projekty, których całkowita wartość przekroczy 2 mln zł będą podlegać obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. To o milion złotych mniej niż do tej pory. Zmiana będzie obowiązywać dla projektów finansowanych w konkursach ogłoszonych od 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zaktualizowanej zakładce Audyt zewnętrzny projektów.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-28-wytyczne-dla-podmiotow-audytujacych


Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 947,1669): „Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania”.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 947,1669): „Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania”.
Do projektów wyłonionych w ramach konkursów:

Narodowe Centrum Nauki, mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14.12.2018 r. Dla projektów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych do 14.09.2018 r. audyt zewnętrzny projektu badawczego należy przeprowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w umowach o realizację i finansowanie projektów badawczych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237). 

Szczegółowych informacji w sprawie audytu zewnętrznego projektu udziela dr Izabela Wąs (tel. 12 341 9064, e mail: izabela.was@ncn.gov.pl). Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawianą na warsztatach dla pracowników administracyjnych jednostek badawczych.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/audyt-zewnetrzny-projektow

 

Posted in Wiadomości.