Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej)

Uprzejmie informujemy, że termin wewnętrzny składania wniosków na SPUB i SPUBi
upływa 25 października br.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą składane wnioski w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Badań należy złożyć:

  • wniosek /1 egz./ z systemu OSF do podpisu Rektora i Kwestora
  • wniosek /1 egz./ –  wydruk „aktualny stan wniosku” z podpisem Dziekana/Prodziekana i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

W systemie OSF do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla Z-cy Kwestora i Prorektora.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Duszczyka:

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego/specjalnej infrastruktury informatycznej, wnioski składa się w systemie teleinformatycznym – w systemie OSF.

Na rok 2020 wnioski składane będą do 31 października 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893)

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wzor-wniosku-roboczy–rozporzadzenie-dotyczace-spub

Posted in Wiadomości.