Raporty roczne za 2021 r. w ramach Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka, SPUB i Inwestycje

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej nie ma możliwości składania raportów rocznych za 2021 r. w ramach konkursów SON/DN, INWEST i SPUB. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że formularze raportów dla konkursów
  • SON/DN zostaną udostępnione w dniu 24 stycznia,
  • w ramach INWEST i SPUB – w dniu 31 stycznia br.
Raporty, które aktualnie są utworzone w systemie OSF i nie zostały jeszcze wysłane do Ministerstwa należy wysłać do MEiN przed terminem uruchomienia nowego naboru raportów rocznych. Po tym terminie nie będzie już możliwości ich wysyłki i trzeba będzie usunąć wcześniejszy raport, a następnie utworzyć nowy.

Raporty program Ministra „Doskonała nauka”
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dotyczaca-skladania-raportow-rocznych-oraz-raportow-koncowych-w-ramach-programu-ministra-doskonala-nauka-w-systemie-osf2

Raporty program Ministra „Społeczna odpowiedzialność nauki”
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dotyczaca-skladania-raportow-rocznych-oraz-raportow-koncowych-w-ramach-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-w-systemie-osf

Posted in Informacje, Wiadomości.