Wyniki konkursów Opus 23 i Preludium 21

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2022 r.:

  • OPUS 23 – konkurs na projekty badawcze,
  • PRELUDIUM 21 – konkurs na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora

Szczegółowe informacje – https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2022-12-06-opus23-preludium17-polonez-bis-2

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.